Cholesterol

Cholesterol to związek organiczny z grupy występujący fizjologicznie w tkankach i osoczu krwi. Największe ilości cholesterolu dostarcza się wraz z pokarmem, dlatego wszelkie metody zmniejszania zbyt dużego poziomu tego związku we krwi wiążą się z modyfikacją diety. W fizjologii wyróżnia się 2 podstawowe frakcje – LDL (cholesterol szkodliwy) i HDL (cholesterol zdrowy). Należy pamiętać, że pewne ilości tego związku są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu układów. Nadmiar jest jednak zjawiskiem negatywnym, niekiedy zagrażającym życiu.

FILTRUJ PO
SORTUJ PO

Funkcje cholesterolu

Cholesterol pełni w organizmie człowieka niezwykleważne funkcje. Przede wszystkim:

 • moduluje płynność błon komórkowych;
 • warunkuje procesy endocytozy;
 • reguluje międzykomórkowy przekaz sygnałów;
 • jest prekursorem hormonów steroidowych produkowanych przez gonady i korę nadnerczy.
Dodatkowo cholesterol stanowi materiał wyjściowy do syntezy wielu ważnych związków, między innymi: witaminy D, kwasów żółciowych czy wspomnianych wyżej hormonów. Jest również kluczowy w prawidłowym rozwoju embrionalnym płodu.

Szkodliwość cholesterolu

Nadmiar cholesterolu w organizmie odnotowuje się współcześnie bardzo często, co wynika ze spożywania tłustych pokarmów i małej aktywności fizycznej. Wysoki poziom cholesterolu często towarzyszy otyłości, stąd pojawiła się sugestia istnienia korelacji pomiędzy otyłością a rozwojem nowotworów. Związek taki opisany został w przypadku raka piersi, gdzie otyłość i towarzyszący jej wysoki poziom cholesterolu we krwi sprzyjały rozwojowi guzów nowotworowych.

Zbyt duże stężenie cholesterolu we krwi stanowi jedną z poważniejszych dolegliwości XXI wieku. Jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju:

 • chorób nowotworowych;
 • nadwagi i otyłości;
 • miażdżycy;
 • choroby nadciśnieniowej;
 • choroby niedokrwiennej serca;
 • żylaków i choroby zakrzepowo-zatorowej;
 • niewydolności wątroby i nerek;
 • dolegliwości układu pokarmowego.
Wszystkie wyżej wymienione choroby i schorzenia zalicza się do cywilizacyjnych, czyli związanych ze stylem życia mieszkańców krajów wysokorozwiniętych. Szacuje się, że cholesterol frakcji LDL nie powinien przekraczać 115 mg/dl, zaś cholesterol ogólny nie powinien przekraczać 190 mg/dl. Normy te są oczywiście nieco niższe dla osób z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Należy pamiętać, że negatywny wpływ nadmiaru cholesterolu wynika głównie z diety. Z tego względu to nie farmakoterapia i przyjmowanie leków na cholesterol powinno stanowić podstawę obniżania tego związku w organizmie, lecz odpowiednia dieta, suplementacja i aktywność fizyczna.